Ackerdijkseplassen

Sharing is caring!

Ackerdijkseplassen

De Ackerdijkse Plassen is ooit ontstaan door kleinschalige veenwinning. Met de uiteindelijk gewonnen turf zijn de ovens gestookt waar het typische Delfts blauw in gemaakt werd. Nu wisselen moeras, plas, wei en bos elkaar af in het natuurgebied. Door deze afwisseling vinden veel verschillende diersoorten hier een plekje.

De Ackerdijkse Plassen is een echt vogelparadijs; elk seizoen zijn er andere vogels te bewonderen. In het voorjaar vind je er broedvogels zoals de grasmus en watersnip. Ook weidevogels als de grutto en tureluur voeden in het natuurgebied hun kroost op. Groepen aalscholvers bouwen nesten in bomen en broeden in kolonies rond de plassen. In het voorjaar en de late herfst zijn er vogels als de witgat, kemphaan en groenpootruiter. Zij vullen in de Ackerdijkse Plassen hun reserves aan op de doortrek van noord naar zuid en terug. In de winter dobberen er duizenden eenden en ganzen in het natuurgebied.

Bron:Natuurmonumenten
Paar maanden geleden naar de polder bij Delft geweest het is een mooi gebied waar je alleen onder begeleiding in mag afspraak maken Zuid-Hollands landschap. Het is een gedeeltelijk open gebied met landerijen maar ook met bos en vennen. Je hebt er een Aalscholver broed kolonie die je kan bekijken van uit een vogelhut met uitzicht over de plas.

 

 

 

Geef een reactie