De Donkse Laagte

Sharing is caring!

De Donkse Laagte.

In het najaar is het een vertrouwd beeld, overvliegende ganzen in V-formatie. Zwanen en ganzen overwinteren graag in de Donkse Laagten. In het voorjaar wordt de polder gekleurd door gele dotters, boterbloemen en roze koekoeksbloemen. Weidevogels broeden hier graag.

De vele boerenweggetjes, de boezemdijk, molens, houtkaden en zelfs een eendenkooi geven de Donkse Laagten een karakteristiek uiterlijk. Het gebied dankt zijn naam aan het dorpje Donk, dat vlakbij op een zandduin, een ‘donk’, is gelegen.
De Donkse Laagten bestaan uit twee delen, gelegen in de polders Langenbroek en Kortenbroek. Ze worden gescheiden door de boezem, het kanaal waarin het overtollige water uit de polder wordt afgevoerd.

De vochtige en natte graslanden worden zodanig beheerd dat weidevogels zich welkom voelen. Dikke pollen om een nest in te maken, korte bloemrijke weitjes vol insecten voor de kuikens. ’s Winters is er voor de overwinterende ganzen genoeg gras: er komen wel tienduizenden dieren! De plas in het gebied maakt het gebied nog aantrekkelijker voor de vogels: hier kunnen ze voedsel zoeken, slapen en rusten.

Bron:ZHZ

En natuurlijk in het voorjaar broedende Ganzen en Zwanen en Grutto`s, Kieviten, Tureluur.

Wij gaan er in via de Zijdeweg daar is normaal voldoende parkeer gelegenheid we lopen via het het aan deze kant langs het water heb je mooi zicht over de polder je kunt rond lopen dan loop je aan de andere kant van het water met zicht op de polder aan je rechter kant waar soms ook uit een lopende vogels zitten zelfs de Lepelaar zit er regelmatig en veel rietvogel Grauw gors, Rietgors, Rietzanger, en met veel geluk de Blauwborst.

 

Geef een reactie