Fotohut Belgie

Sharing is caring!

Glenn Vermeersch hut 6.

Gisteren naar Hut 6 geweest van Glenn Vermeersch prachtige mooie hut in Kalmthout.

Deze hut in gemaakt voor de trek van de vogels maar kan ook zo worden geboekt, de hut heeft een prachtig groene omgeving met een waterplas en riet met uitzicht over de graslanden.

Je moet een beetje geluk hebben met de soorten ik had de Witte en de Gr Gele kwikstaart en de Zwarte roodstaart en Heggemus enz

 

Deze hut is beschikbaar vanaf maart 2016 en overtrof meteen alle verwachtingen met een hele reeks bijzonderheden die zich hier fraai tonen. Alleen al in de eerste 3 maanden werden maar liefst 60 verschillende soorten vogels gefotografeerd. De hut mikt in belangrijke mate op trekvogels en is het soortenrijkst in twee periodes: 15/03-30/05 en 15/07-30/10. In de winterperiode zal de hut wellicht niet in gebruik zijn. Naast de vele soorten trekvogels, biedt deze locatie hele goede mogelijkheden om soorten van het landbouwgebied te fotograferen.

 

Doelsoorten zijn o.a.: Gele Kwikstaart, Grote Gele Kwikstaart, Veldleeuwerik, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, IJsvogel, Graspieper, Waterpieper, Duinpieper, Porseleinhoen, Waterral, Kievit, Wulp, Oeverloper, Groenpootruiter, Bosruiter, Zwarte Ruiter, Zwartkopmeeuw, Stormmeeuw, Veldleeuwerik, Boomleeuwerik, Kramsvogel, Koperwiek, Beflijster, Tapuit, Paapje, Roodborsttapuit, Kneu, Rietgors enz…

Bron: Glenn Vermeersch

Geef een reactie